za4etka Курсові, контрольні роботи
на головну пошук оплата зворотній звязок
 

Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку

ID: 000023
Тип:

Курсова

Категорія: Бухгалтерський облік та аудит
Предмет: Облік зовнішньоекономічної діяльності
Рік: 2007
Cторінок: 36
Зміст:

Курсова "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку"


Вступ 3
Розділ І. Теоретичні положення з експорту товарів, робіт, послуг 4
1.1. Проблеми експортної політики держави 5
1.2. Нормативно-законодавче регулювання експортних операцій в Україні 8
Розділ ІІ. Організація експортної діяльності на підприємстві 11
2.1. Квотування та ліцензування експорту товарів 11
2.2. Правове регулювання транспортно-експедиційної діяльності 15
2.3. Основні методи операцій з експорту товарів, робіт, послуг 19
Розділ ІІІ. Організація обліку в галузі зовнішньоекономічної діяльності 23
3.1. Порядок бухгалтерсько обліку з експорту товарів, робіт, послуг 23
3.2. Оподаткування при здійсненні експортних операцій 30
Висновок 34
Список використаної літератури 35
Текст: Вступ

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
Сучасний етап господарських зв’язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, яких обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних та ін.).
Поступова інтеграція України у світову господарську систему привела до того, що в даний час у зовнішньоекономічній діяльності беруть участь тисячі підприємців і підприємств.
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб’єктів господарської діяльності України й іноземного суб’єкта господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.
Міжнародний обмін товарами економічно доцільний для країн, якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж повинна була б витратити на виробництво товарів замість імпортованих на суму, яка виручена від експорту.
ЗЕД поняття багатогранне, воно включає наступні види діяльності:
• експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
• надання суб’єктами ЗЕД України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності;
• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
• міжнародні фінансові операції та операції між суб’єктами ЗЕД;
• спільна підприємницька діяльність між вітчизняними та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
• підприємницька діяльність, пов’язана із наданням патентів, ліцензій, ноу-хау, торговельних марок;
• товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
• орендні, в тому числі й лізингові операції.
Отже, виходячи із вище сказаного, метою даної курсової роботи є:
- розкриття теорії організації експортної діяльності підприємства;
- характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
- порядок бухгалтерського та податкового обліку в ЗЕД.

Висновок

Виходячи із мети та завдання даної курсової роботи робимо узагальнення, що ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так із її межами.
Будь який вид ЗЕД супроводжується здійсненням зовнішньоекономічної операції. Зовнішньоекономічна операція – це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди (контракту) економічного характеру. В даній курсові роботі ми вивчали зокрема порядок бухгалтерського та податкового обліку з експорту товарів робіт та послуг. .
Експортний контракт – це письмовий документ, що містить домовленість сторін про поставку товару: зобов’язання експортера передати визначений товар (послуги) у власність покупця і зобов’язання імпортера прийняти цей товар (послуги) і сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов’язання сторін виконати умови торгової операції.
Отже, у процесі виконання курсової роботи було:
• розкрито теорію організації експортної діяльності підприємства;
• дано характеристику зовнішньоекономічної діяльності;
• розглянуто нормативно законодавчу базу регулювання експортних операцій;
• порядок бухгалтерського та податкового обліку з експорту товарів робіт і послуг.
Література:
Коментарі:

Курсова "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку" з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

. Курсова робота "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку" розкриває відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту товарів, робіт та послуг.
Ціна: 125.00 грн.
Автор: Admin
Розміщено: 2009-06-04
Переглядів: 7549
Скачано: 0
Ты студент?
продать курсовые
Платим за готовые рефераты, курсовые, дипломные..
Узнать подробнее
Пошук роботи по ID
Підтримка online